Αρχική Σελίδα > Λογισμικό > ΩΡΟΛΟΓΙΟ  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Λογισμικό
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    ΙΧΝΩΡ
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα

  Αρχική Σελίδα

Ωρολόγιο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα, που σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε γρήγορα και με αυτόματο τρόπο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων.

   Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ αναπτύσσεται και εξελίσσεται από την ANTINOOS από το 1993, έχοντας σαν βάση τις υποδείξεις ενός μεγάλου αριθμού χρηστών για ένα μεγάλο πλήθος περιπτώσεων. Εκατοντάδες Σχολεία και Φροντιστήρια σε Ελλάδα και Κύπρο χρησιμοποιούν το ΩΡΟΛΟΓΙΟ για την δημιουργία του Ωρολογίου Προγράμματός τους.

   Αντίθετα με άλλα Προγράμματα το ΩΡΟΛΟΓΙΟ είναι το μόνο που πραγματικά σας φτιάχνει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

   Η ταχύτατη επεξεργασία, που προσφέρεται από το ΩΡΟΛΟΓΙΟ, σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τελείως αυτόματα περισσότερα από ένα ΩΠΔ, να τα βελτιώσετε με αυτόματες ή χειροκίνητες διαδικασίες και να επιλέξετε το καλύτερο. Ετσι, πετυχαίνετε εξοικονόμηση χρόνου, με χαμηλότερο κόστος και ταυτόχρονα καλύτερα αποτελέσματα.

   Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 2-3 καλύτερα προγράμματα της παγκόσμιας αγοράς στο είδος του και η εταιρεία ANTINOOS στοχεύει με τη διαρκή βελτίωση του να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και υποστήριξη του προιόντος της.

   Το ΩΡΟΛΟΓΙΟ προσφέρεται σε τέσσερεις Εκδόσεις, την Standard, την Advanced, την Professional και την Options με τα εξής χαρακτηριστικά:

 ΝΕΟ! ΩΡΟΛΟΓΙΟ 14
Std/AdvPro/Opt
Γενικά
Tαχύτατη εξεύρεση λύσηςNEO!
Πολλαπλές λύσεις και αποθήκευσή τους σε Αρχεία
Δυνατότητα εισαγωγής ΟΛΩΝ των δεδομένων από το EXCELNEO!
Προσαρμογή σε κάθε τύπο Εκπαιδευτηρίου
Πολυγλωσσική Υποστήριξη
Βελτιωμένος κώδικας 32bit
Έκδοση για Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Βασικά Δεδομένα
Καθηγητές με ειδικότητα
Τάξεις, Τμήματα και Μαθήματα
Βάρος ΜαθήματοςNEO!
Χρήση Αιθουσών & Κτηρίου για κάθε Αίθουσα
Χωρητικότητα Αιθουσών & πλήθος Μαθητών Τμήματος
Συνδιδασκαλίες και χωρισμοί Τμημάτων σε πολλαπλά επίπεδα
Συνδιδασκαλίες Καθηγητών (Ομάδες Καθηγητών) (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.)NEO!
Μαθητές και Ομάδες Μαθητών
Έλεγχος Αντιφάσεων Δεδομένων σε Πραγματικό-ΧρόνοNEO!
Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-Εκπαιδευτηρίου)
Ελαστικοί Περιορισμοί Ωραρίου (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών-Εκπαιδευτηρίου)NEO!
Σχέσεις Δεδομένων
Ώρες και Μαθήματα κάθε Καθηγητή με κάθε Τμήμα, συνεχόμενες ώρες
Καθορισμός σε ποιά Αίθουσα μπορεί να κάνει Μάθημα ένας Καθηγητής με κάποιο Τμήμα
Καθορισμός με ποιό Τμήμα κάνει Μάθημα ένας Μαθητής ή Ομάδα Μαθητών
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο κάνει Μάθημα ένα Τμήμα
Καθορισμός ποιά Τμήματα δεν κάνουν Μάθημα συγχρόνως
Καθορισμός των Μαθημάτων που δεν μπορούν ή πρέπει να γίνονται την ίδια ημέρα NEO!
Καθορισμός των Καθηγητών που δεν μπορούν να κάνουν μάθημα συγχρόνωςNEO!
Καθορισμός σε ποιό Κτήριο βρίσκεται κάθε Αίθουσα
Έλεγχοι Δεδομένων
Πολλαπλοί έλεγχοι συμβατότητας δεδομένων πριν και μετά την επεξεργασία:
  • για την διαπίστωση της αδυναμίας λύσης πριν την επεξεργασία
  • και για ένα αποτέλεσμα χωρίς αντικρουόμενα δεδομένα μετά την επεξεργασία
NEO!
Αρχικές Συνθήκες και Επεξεργασία
Προκαθορισμός διδακτικών ωρών σε συγκεκριμένες θέσεις πριν την επεξεργασία
Δυνατότητα επεξεργασίας νέου ολοκληρωμένου Προγράμματος
Δυνατότητα επεξεργασίας μερικού Προγράμματος με αρχικές συνθήκες
Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των Συνδιδασκαλιών του Προγράμματος (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.)NEO!
Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των ωρών των Καθηγητών που διδάσκουν μαζί την ίδια ώρα σε ένα Τμήμα (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.)NEO!
Δυνατότητα επεξεργασίας μόνο των ωρών μερικών επιλεγμένων Μαθημάτων-Τμημάτων (ΟΧΙ στη Standard Εκδ.)NEO!
Ικανοποίηση περιορισμών Ωραρίου που έχουν τεθεί
Ικανοποίηση συνεχομένων διώρων, τριώρων κλπ
Ισοκατανομή των διδασκομένων αντικειμένων σε εβδομαδιαία βάση
Δυνατότητα επανεπεξεργασίας μιας ημέρας για την κάλυψη απόντος Καθηγητή
Εμφάνιση του Αποτελέσματος
Εμφάνιση του Ατομικού Προγράμματος ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή
Εμφάνιση του Συνολικού Προγράμματος (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών)
Εμφάνιση διάφορων Κατανομών και Στατιστικών (Καθηγητών-Τμημάτων-Αιθουσών-Μαθητών)
Αυτόματες Βελτιστοποιήσεις
Αυτόματη ελαχιστοποίηση κενών ωρών Καθηγητών και Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ημερήσιας κατανομής των ωρών Καθηγητών και Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ανά περίοδο κατανομής των ωρών Καθηγητών και Τμημάτων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των συνεχόμενων ωρών των Καθηγητών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση της χρήσης των Αιθουσών, απελευθέρωση Αιθουσών
Αυτόματη ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων Καθηγητών και Τμημάτων μεταξύ των Κτηρίων
Αυτόματη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των Ελαστικών ΠεριορισμώνNEO!
Αυτόματη βελτιστοποίηση της κατανομής των Μαθημάτων ανάλογα με το Βάρος τουςNEO!
Χειροκίνητες Επεμβάσεις
Επέμβαση στην λύση και τροποποίησή της μετά την δημιουργία της
Ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει μία ώρα ή μία ομάδα ωρών σε μία νέα θέση, από αυτές που αυτόματα του υποδεικνύει το πρόγραμμα, και αυτό θα αναλάβει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις-μετακινήσεις αυτόματα
Εμφάνιση της επίδρασης κάθε μετακίνησης διδακτικής ώρας στο Πρόγραμμα πριν αυτή γίνει αποδεκτή.
Δυνατότητα βίαιης αναγκαστικής μετακίνησης μιας διδακτικής ώρας απο μια θέση σε μία άλλη
Μεταβολή του Καθηγητή, του Μαθήματος ή της Αίθουσας μιας δοσμένης διδακτικής ώρας κατευθείαν στο αποτέλεσμαNEO!
Δυνατότητα κλειδώματος ωρών και τοποθέτησης απαγορεύσεων ωραρίου κατευθείαν στο αποτέλεσμα
Ειδικές Λειτουργίες
(ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ** ΜΟΝΟ Εκδ. Options
Αυτόματη δημιουργία των Τμημάτων των Μαθημάτων Επιλογής, σύμφωνα με τις Επιλογές των Μαθητών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options)NEO!
Αυτόματη δημιουργία του Προγράμματος Εξετάσεων, σύμφωνα με τις Επιλογές των Μαθητών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options)NEO!
Αντικατάσταση απόντων Καθηγητών και τήρηση αρχείου αντικαταστάσεων-απουσιών (ΜΟΝΟ Εκδ. Options)NEO!
Εκτυπώσεις & Εξαγωγές
Μεταφορά των δεδομένων και του προγράμματος στο Word και Excel με απλή αντιγραφή - επικόλληση
Εξαγωγή των δεδομένων και του προγράμματος σε Αρχεία Text
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Ατομικών Προγραμμάτων ανά Καθηγητή-Τμήμα-Αίθουσα-Μαθητή
Παραμετρικές Εκτυπώσεις Συνολικών Προγραμμάτων
Δημιουργία Εκθέσεων και Εκτυπώσεων Ελέγχου των Δεδομένων
Βοηθητικό Υλικό & Υπηρεσίες
Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης και Οθόνες Βοήθειας
Τεχνική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μέσω Internet και Τηλεφώνου
Εγγύηση - Συντήρηση
1 έτος ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με Αναβαθμίσεις (Upgrades)
ΕΓΓΥΗΣΗ επιστροφής αντιτίμου 30 ημερών

Όρια Προγράμματος
Ημέρες 28
Διδακτικές Ώρες Ημερησίως 24
Καθηγητές, Τμήματα
Μαθήματα, Αίθουσες
(Pro/Opt)
500
Καθηγητές, Τμήματα
Μαθήματα, Αίθουσες
(Std/Adv)
250
Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Opt) > 1200
Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Pro) > 800
Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Adv) > 400
Σύνολο Διδακτικών Περιόδων (Std) < 400
Ενδεικτικοί χρόνοι
δημιουργίας Προγράμματος
σε Pentium 3.06 GHz
100 Διδακτικές Ώρες 0.5 sec
300 Διδακτικές Ώρες 18 sec
600 Διδακτικές Ώρες 50 sec
1400 Διδακτικές Ώρες 4.2 min

[Download]  .. το ΩΡΟΛΟΓΙΟ
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications