Αρχική Σελίδα > Εκδόσεις > ΩΡΟΛΟΓΙΟ  
Software Hardware Internet Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Εκδόσεις
    ΩΡΟΛΟΓΙΟ
    ΑΒΑΚΙΟ
    Φυσιγράφος
    Διάφορα

  Περιεχόμενα

  Αρχική Σελίδα

Εκδόσεις Downloads
r Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τις παρακάτω Εκδόσεις του ΩΡΟΛΟΓΙΟ.
Επικοινωνήστε με την ANTINOOS για να ξεκλειδώσετε την έκδοση αφού την εγκαταστήσετε, ώστε να λειτουργεί πλήρως.

hline
Ωρολόγιο
Ελληνική ΕΚΔΟΣΗ

Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Δημοσίων Σχολείων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 18.12a
(ORO_D_18.EXE, 2.7MΒ, 09/12/2020)
NEW!
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 18.12g
(ORO_I_18.EXE, 2.7MΒ, 15/11/2021)
NEW!
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Φροντιστηρίων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 18.12a
(ORO_F_18.EXE, 2.7MΒ, 23/11/2020)
NEW!


Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Οδηγός Εκμάθησης ver.15
(orotutgr.pdf, 7.5MΒ, 09/09/2008)
Αποθηκεύστε τον οδηγό στον φάκελο εκκίνησης του ΩΡΟΛΟΓΙΟ,
πχ. c:\orologio.

Προηγούμενες Εκδόσεις

Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional/Options ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 17.07f
(ORO_D_17.EXE, 2.7MΒ, 18/05/2016)
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional/Options ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 16.09a
(ORO_D_16.EXE, 4.5MΒ, 12/06/2014)
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional/Options ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 15.07q
(ORO_D_15.EXE, 4.5MΒ, 08/12/2010)
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional/Options ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 14.04f
(ORO_P_14.EXE, 3.3MΒ, 16/01/2008)
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Professional/Options ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 13.11d
(ORO_P_13.EXE, 2.9MΒ, 08/10/2007)
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 11.11d
(ORO_11.EXE, 2.4MΒ, 30/12/2003)
hline
Ωρολόγιο
Κυπριακή ΕΚΔΟΣΗ

Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 18.14a
(ORO_CI_18.EXE, 2.7MΒ, 26/01/2024)
NEW!
Κατέβασμα.. ΩΡΟΛΟΓΙΟ Δημοσίων Σχολείων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 18.14a
(ORO_C_18.EXE, 2.9MΒ, 09/01/2024)
NEW!
hline

Για να κατεβάσετε κάποιο από τα παραπάνω Αρχεία, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε την Αποθήκευση Αρχείου Προορισμού ως.. (Save Target as..).
Όλες οι παραπάνω Εκδόσεις των προγραμμάτων είναι συμπιεσμένες με το WinZip και αν κληθούν αποσυμπιέζονται αυτόματα. Εάν κατεβάσετε κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αποθηκεύστε το σε ένα προσωρινό Φάκελο (directory) και αποσυμπιέστε το κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αντίστοιχο "exe αρχείο". Αυτό θα αποσυμπιεστεί αυτόματα καλώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης που θα σας καθοδηγήσει στη συνέχεια.

Για τα PDF Αρχεία είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί και ο Adobe Acrobat Reader.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ®
(Copyright © 1993-2021, ANTINOOS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ)
WinZip® (Copyright © 1991-1998, Nico Mak Computing, Inc.)
Acrobat® Reader (Copyright © 1987-2001, Adobe Systems, Inc.)

© 1997-2021 ANTINOOS Software Applications