Αρχική Σελίδα > Υπηρεσίες  
Software Services Downloads Contact Us Εμφάνιση σελίδων στα ΕλληνικάView Pages in English

  Για την ANTINOOS
  Συνεργάτες

  Υπηρεσίες
    Υποστήριξη
    Τιμοκατάλογος

  Περιεχόμενα
  Αρχική Σελίδα

Υπηρεσίες

dot   Εγγύηση-Υποστήριξη-Συντήρηση Λογισμικού

Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα λογισμικού που αναπτύσει η ANTINOOS σας παρέχονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, με υποστήριξη για την εγκατάσταση και τη πρώτη λειτουργία τους καθώς και με όλες τις αναβαθμίσεις που θα αναπτυχθούν κατα τη διάρκεια ενός έτους. Έτσι είστε πλήρως εξασφαλισμένοι για την επένδυση που κάνετε.

dot   Παροχή Εκπαίδευσης

Η εταιρεία ANTINOOS έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει περαιτερω εκπαίδευση για τη σωστή ρύθμιση του Υπολογιστικού σας Συστήματος, και την επικοινωνία - ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Προγραμμάτων Εφαρμογών Γραφείου της Microsoft (Word, Excel, Access), και των δικών της Εφαρμογών.

 
© 1997-2017 ANTINOOS Software Applications